Germiyan Bilge Koleji > Yabancı Dil

0 (274) 227 11 10 info@germiyanbilge.com

Okulumuzda ana sınıfından 8. sınıfa kadar İngilizce derslerinde öğrencilerimizin başta konuşma olmak üzere bütün dil becerilerini (yazma, okuma, dinleme) geliştirmeyi hedeflemekteyiz. İngilizce dersleri öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve araştırma tekniklerini içeren yöntemlerle yapılmaktadır. Dil becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda başka kültürleri tanıma ve onlara hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme isteği ve sevgisi aşılanmaktadır. Ayrıca "Bir lisan bir insan." sözünden yola çıkarak ilkokul 1,2 ve 3.sınıf öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca dersleri verilmektedir. Önümüzdeki yıllarda küçük sınıflarımızdan başlanarak üçüncü yabancı dil eğitimi planlanmaktadır.

Öğrencilerimizin öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla okul içerisinde Germiyan Bilge Koleji Talks adlı konuşma yarışmaları, bilgi yarışmaları, İngilizce kısa film yarışmaları gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Germiyan Bilge Eğitim Kurumlarında amacımız okulumuzdan mezun olduktan sonra en az iki yabancı dili iyi derecede konuşan nesiller yetiştirmektir.