0 (274) 227 11 10 info@germiyanbilge.com

Özel Germiyan Bilge Ortaokulunda öğrencilerimizi her yönüyle geliştirmek amaçlanmaktadır. Akademik başarının yanısıra sosyal ve sportif başarılar da yakalanmaya çalışılmaktadır. Bu başarıları sağlayabilmek için öğrencilerimize sağlıklı bir öğrenme ortamı sunulmaktadır.

Öğrenci başarısı ve mutluluğu esas alınan ortaokul kısmında öğrencilerimiz hem bireysel hem de grup çalışmaları yaparak problem çözme, görüş paylaşma, bilgiye erişme ve analiz etmede ortak sonuçlar çıkarırlar. Deneyimli öğretmelerimiz, öğrenmeyi kolaylatıracak her türlü önlemi alarak öğrencilerimize rehber olurlar.

Eğitim yılı boyunca öğrenilen bilgi ve beciriler mutlaka ürüne dönüştürülür. Disiplinlerarası öğrenme alanları oluşturularak öğrencilerimizin bütünsel öğrenmesi amaçlanır.

5.sınıflarımızda uygulanan 16 saatlik ingilizce hazırlık programımız sayesinde 6,7 ve 8. sınıfta yabancı dil konusunda kendisini geliştirmiş öğrenciler yetiştirilmesi hedeflenir.

6 ve 7. sınıfta temel derslerin verilmesiyle birlikte öğrencilerimizde gelişim gözlenebilir seviyeye ulaşır ve akademik temel öğrenciye aktarılır.

8. sınıfta öğrencilerimiz sorgulabilen, yorumlayabilen, eleştirebilen ve bunları merkezi sınavda iyi derece alabilecek düzeye getiren bireyler olacaklardır.

Hafta içi uyguladığımız 5 saatlik kitap okuma saati, öğrencilerimizin eleştirel düşünceye, yaratıcı yazmaya olan ilgilerine artıran en temel unsurdur.

Haftanın 3 günüde uygulanan Etüt/ Ofis uygulaması ile öğrencilerimizin tam bir düzen içinde öğretmene ve bilgiye erişimi kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Hafta sonu takviye kurslarıyla öğrencilerimizin hem akademik gelişimi desteklenmekte hem de sosyal yönden gelişimleri sağlanmaktadır.

Yapılan çalışmalar sonucu Özel Germiyan Bilge Ortaokulundan mezun olan öğrenci, akademik başarıyı tatmış, sosyal ve/ veya sportif alanda başarılı olmuş, Atatürk ilke ve inkılplarına bağlı, ülkesini seven ve ülkesinin gelişmesi için çabalayan bir birey olacaktır.