Germiyan Bilge Koleji > KÖKTEM - Kişiye Özgün Karakter Temelli Eğitim Modeli

0 (274) 227 11 10 info@germiyanbilge.com

Değişen ve gelişen dünyada her dönemde değişik ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. Yaşadığımız bu dönemde ortaya çıkan en önemli ihtiyaç ise bireysel farklılıkların ve ihtiyaçların belirlenmesi, bireyin ihtiyaçlarının buna göre karşılanmasıdır.

Nasıl ki yaşadığımız bu zamanda bireysel farklılıklar ve ihtiyaçlar ön plandaysa eğitimin temelinde de bireysel farklılık ve ihtiyaçlar yatmaktadır. Uygulanan eğitim modelleri bireysel farklılıkları ele aldığı ve bireysel ihtiyaçları karşılayabildiği oranda başarılıdır diyebiliriz. Özel Germiyan Bilge Eğitim Kurumları olarak öncelikli amacımız öğrencilerimizi bireysel farklılık ve ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmek, geliştirmektir.

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulamaya koyacağımız KÖKTEM adını verdiğimiz eğitim modelimiz, Milli Eğitim Bakanı’mız Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK’un açıkladığı “2023 Eğitim Vizyon Belgesi”ne paralel olarak sosyal ve sportif etkinliklerde öğrencimizin bireysel beceri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bireye özgü bir sosyal-kültürel etkinlik çalışma planı ortaya koymaktadır.