0 (274) 227 11 10 info@germiyanbilge.com

Okul Öncesi Eğitim Çocuğa Neler Kazandırır?
Okul öncesi eğitimin önemi, bazı anneler için çocuklarını belli saatlerde bir yerde bırakabilmenin avantajından geliyor. Fakat kreşin çocuklara sağladığı faydalar bundan çok daha fazlası. İşte onlar:

Sosyalleşme
Çocuğunun yaşıtlarıyla bir arada bulunması, anne ve babası ile örülü dünyadan çıkıp hayata adım atması, arkadaşlık kavramını öğrenmesi gerekiyor. Dış dünyayla iletişim kurabilmesi ve kendi yaşıtlarıyla beraber birey olduğunun farkında olabilmesi için kreşe gitmesi çok önemli.

Öz güven
Okul öncesi eğitim alan çocuklar kendi başına yemek yemeyi, dişlerini fırçalamayı, oyuncakları ile oynadıktan sonra onları yerine koymayı, saatinde uyumayı ve daha birçok öz bakım gerektiren davranışı öğrenirler. Bu da onlara öz güven kazandırır.
Paylaşmayı öğrenme
Yaşıtlarıyla beraber günlerini geçiren çocuğun, anaokulunda başkaları ile aynı masada oturma, okul öncesi etkinliklere katılma, oyuncak paylaşma gibi durumları çok daha kolay ve doğal bir şekilde içselleştirir.

Başkalarına Saygı Duyma
Sosyalleşmenin bir getirisi olarak kreşte çocuk, diğer çocukların ve öğretmenlerinin fikirlerine/isteklerine saygı duymayı öğrenir. Hayatta sadece kendisinin olmadığını bilir, herkesin farklı öncelikleri ve ihtiyaçları olduğunu kavrar. Saygılı ve anlayışlı bir insan olma yolunda kocaman bir adım atmış olur.

Motor Ve Bilişsel Becerilerin Gelişmesi
Oyunlar ve kesme, yapıştırma, boyama gibi anaokulu etkinlikleri, çocuğunun motor gelişimine katkı sağlar. Nesneleri eşleştirme, sınıflandırma, gözlem yapma, soyut düşünmeyi sağlayan etkinliklerle matematik becerileri gelişir. Resimli kitapları okuma, çizim ve boyama yapma etkinlikleri ile erken yaşta okuma ve yazma becerisini geliştirir.

Dil Gelişiminin Desteklenmesi
Çocuk kreşte kendini ifade edebilecek oyunlar oynayarak, şiir ve hikâye okuyup anlatarak dil gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlar. Dili yaşayarak, konuşarak, dinleyerek, etkileşimde bulunarak kullanma imkânına sahip olur.

Spor Alışkanlığı Kazanma
İyi kreşlerde çocuklar için ayrılan spor saatleri var. Çocuğun enerjisini atmasını sağlayacak ve kas gelişimini destekleyecek spor etkinlikleri, aynı zamanda ona spor yapma alışkanlığını da erkenden kazandırmaktadır.

Öğrenme Alışkanlığı Kazanma
Oyunlarla ve etkinliklerle öğrenme serüveni, çocuğun ileriki yaşları için çok sağlam bir temel oluşturur. Öğrenme, yaşam boyu devam eden bir süreç. İlkokula kadar evde kendi başına oyun oynayan ve bilişsel/motor gelişimini destekleyecek aktivitelerle büyümemiş bir çocuk için öğrenme kavramı, yabancı ve zor bir kavram olacaktır, dikkat!

Konsantrasyon Becerisi Kazanma
Anaokulu bilmeceleri, oyunları ve etkinlikleri ile çocuğun zihni her an canlı kalır, yaratıcılığı artar. Böylesi yoğun bir okul öncesi eğitim de çocuğa dinleme, yönergeleri takip edebilme, görevleri tamamlama gibi beceriler olarak döner.

Düzenli Yaşama Yyum Sağlama
Yemek, uyku, anaokuluna giriş ve çıkış saatleri, çocuğunun düzenli bir hayata uyum sağlamasını kolaylaştırır. Aynı zamanda arkadaşlarını düzenli olarak görür ve onlarla sürekli paylaşım içinde olur.

Gelişim Sürecinin Takip Edilmesi
Çocuğunu anaokuluna gönderdiğinde sosyalleşme, konstantrasyon, öğrenme gibi konularda sorun yaşayıp yaşamadığını erkenden öğrenme imkanın olur. Örneğin çocuğun dikkat dağınıklığı yaşıyorsa ya da fazlasıyla içine kapanıksa bu sorunlar için erkenden önlem alabilirsin.

Her çocuk özeldir, illa belli yaşlarda belli becerilerin kazanılması gerek diye bir durum söz konusu değil. Elbette bu, kişisel farklılıklar olmadığı sürece. Bunun dışında çocuğunda gelişimsel bir gerilik olup olmadığının tespiti elbette çok önemli.

Mesela konuşma becerisi ele alındığında çocukların 13 aylıkken tek kelime konuşması, 18 aylıkken iki kelimelik cümle kurması beklenir. 6 aylık bir gecikme normal kabul edilir, bu süre geçtiği halde çocuğun konuşamıyorsa bir uzmanın yolunu tutmanın vakti geldi demektir. İşte bu durumların saptanması açısından çocuğunu anaokuluna göndermen çok faydalı.

Potansiyeli Yüksek Bir Çocuğa Anaokulunun Faydaları Nelerdir?
Çocuğun yaşının ilerisinde gelişime sahipse, zengin uyaranların bulunduğu bir ortama erkenden girmesi, gelişimini hızlandırmayı sağlar. Yeteneklerinin keşfedilip doğru alana yönlendirilmesi açısından da anaokulu, çocuğun için çok faydalı olur.

Serbest Zaman Etkinlikği
Çocuğun karar alma, aldığı kararları uygulayabilme ve zamanını uygun şekilde kullanabilme alışkanlıklarını geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çocuk yaratıcılığı kullanarak, sorun çözme, sosyal ilişkiler kurma deneyimlerini yaşar. Çocukların serbest zaman etkinliklerinde yaptıklarını sözlü ifade ederken dil gelişimine katkı sağlanır. Onların yaptıkları ile ilgili değerlendirme yapmalarına fırsat yaratır.

Kavram Çalışmaları
Kavram çalışmaları ile çocukların bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun için gerçek obje ve materyallerle gerekli öğrenme ortamları hazırlanarak çocukların renk, sayı, şekil, uzaysal ve alansal kavramları kazanmaları sağlanır. Çocukları ilköğretim olgunluğu düzeyine ulaştırmak için kavram çalışmalarında somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru bir yol izlenir.

Oyun Etkinliği
Çocuklarda iletişim kurmanın, onların dünyasını paylaşmanın birçok yolu vardır. Oyun bu yolların en doğalıdır. Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yanı sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar.

Okuma Yazmaya Hazırlık
Çocukların dikkat sürelerini uzatma, verilen yönergeleri anlayarak uygulama, ince kas gelişimini destekleme ve el-göz koordinasyonu geliştirme amacı ile yumuşak malzemeleri şekillendirme, makas tutma, hikâye oluşturma, sesleri tanıma ve çizgi çalışmalarına yer verilir.

Okul Öncesinde Erken İngilizce Eğitimi
Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil (İngilizce) öğrenme açısından oldukça önemlidir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beyindeki algılama mekanizması çok aktiftir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyine kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu yaş grubunda dil öğrenimi ana dil öğrenimine benzetilebilir. Çocuk doğduğu andan itibaren yakın çevresini rol model olarak alır ve söylenenleri kaydetmeye başlar. Kaydettiklerini daha sonra kas gelişimi tamamlanınca üretmeye başlar. Erken yaşta gerçekleşen dil eğitimi de aynı prensiplere sahiptir. Dil öğrenimi bir süreçtir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri 0-6 yaş grubundayken atılmalıdır.6 yaş sonrasında dil eğitimine başlayan çocukların erken yaşta başlayanlara oranla kelime dağarcıklarının daha kısıtlı olduğu ve cümle kurma yetilerinin erken yaşta öğrenenlere nazaran eksiklikler gösterdiği araştırmalarla kaydedilmiştir. Germiyan Bilge Koleji olarak erken yaşta öğrenilen dil eğitimini oldukça önemsiyoruz. Yapılan araştırmaların da gösterdiği gibi çocuklar ne kadar erken yaşta yabancı öğrenimine başlarsa ileri yaşta (6 yaş sonrası) başlayanlara oranla çok daha başarılı ve dil hâkimiyetine sahip bireyler yetiştirdiğimizi biliyoruz ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.

Fen ve Matematik Çalışmaları
Bu etkinliklerde çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla ünite konularına göre yapılandırılmış ya da kendiliğinden gelişmesine olanak sağlanmış gözlem, inceleme, araştırma, keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener, çıkarımlarda bulunurlar. Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir, dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tatlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.

Drama ve Değerler Eğitimi
Sözlü öğretim, oyun, taklit, öz bakım, pratik beceri, bireysel yetenek ve sanatsal kabiliyet geliştirme etkinliklerinin hepsi çocuğu diğer gelişim alanları ile beraber dini ve ahlaki gelişimlerini de hedefleyen nitelikte eğitimler okulumuzda verilmektedir.

Anadili Etkinliği
Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkân tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde şarkılar, şiirler, tekerlemeler söylenip parmak oyunları oynanır; bilmeceler sorulup dramatize edilir. Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularda onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır. Çocuklarda öğrenme merakı ve isteği uyandırılır. Ana dili ve ünite etkinliklerinde çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, fikir belirtme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler.