0 (274) 227 11 10 info@germiyanbilge.com

GERMİYAN BİLGE EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI
Anaokulu eğitim programımız Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okulöncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre tüm dünyada okulöncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanarak hazırlanmış özgün bir programdır. Programımız ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Kazanımlar temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır. Yapılan etkinliklerimiz öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farlılıkları dikkate alınarak hazırlanır. Öğrencimiz soru sorarak, yaparak yaşayarak, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar.

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİNİN ÖNEMİ
Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, daha okula başlamadan çok önce öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar: etkin bir şekilde çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenirler ve çevrelerinde gördükleri şeylere dair fikirler oluşturmaya başlarlar. Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve bu gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler. Böylece çocuğun kendi potansiyelini gerçekleştirmesinin ve toplumun üretken bir bireyi olabilmesinin yolu açılmış olur. Beyin okul öncesi dönem boyunca hızlı geliştiği için bu dönem, beynin çevresel etkilere en açık olduğu dönemdir. Bu kapsamda çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği ve hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla ve çocuğa ne gibi olanaklar sunulduğuyla yakından ilişkilidir. Okul öncesi dönemde olumlu deneyimler yaşayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine dair olumlu tutumlar geliştirir. Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç vardır. Bu ise ancak sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitim ile mümkündür