2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SERVİS İHALE İŞ İLAN DUYURUSU 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL GERMİYAN BİLGE İLK-ORTAOKULU OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İLANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SERVİS İHALE İŞ İLAN DUYURUSU
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL GERMİYAN BİLGE İLK-ORTAOKULU
OKUL SERVİS ARAÇLARININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İLANI
a) İşin Niteliği ve Yeri
2019-2020 öğretim yılı boyunca Özel Germiyan Bilge İlk-Ortaokulu öğrencilerinden velisi taşınmasını isteyenlerin
adreslerinden alınarak taşımacıyı tespit komisyonu ve taşımacı tarafından ortaklaşa belirlenen güzergâhlardan
okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine geri götürülmek suretiyle taşımacılığının Okul Servis
Araçları yönetmeliği kapsamında yapılmasıdır.
b) Şartname ve Eklerinin Nereden Hangi Şartlarla Alınacağı
Okul servis araçları çalıştırma şartnamesi mesai saatleri içerisinde, okul idaresinden bedelsiz olarak temin
edilebilir.
c) Servis Çalıştırma İşinin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı
Servis çalıştırma işi, Eylül 2020 (MEB tarafından değişiklik yapılmadığı takdirde 07.09.2020) ile Haziran 2021
(MEB tarafından değişiklik yapılmadığı takdirde 18.06.2021) , 2020-2021 eğitim öğretim yılında, hafta içi her gün
saat 08.45’da eğitim öğretimin başlayacağı, 17.40’de sona ereceği şekilde gerçekleştirilecektir.
d)Servis Aracı Tespiti İşinin Yapılma Yeri, Tarihi ve Saati
Okulumuz öğrencileri için okul servis araçlarının belirlenmesinin tespiti 14.08.2020 Pazartesi günü saat:09.30’da
okulumuz müdür odasında yapılacaktır.
e) İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu
Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:
1-Kimlik Fotokopisi
2-Sürücü Belgesi
3-SRC Belgesi
4-İkametgah Belgesi
5-Adli Sicil Kaydı
6-Sağlık Raporu
7-Psikoteknik Raporu
8-Araç Tescil Belgesi(Ruhsat)
9-Sigorta Poliçesi
10-Güzergah İzin Belgesi
11-Araç Muayene Belgesi
12-Mesleki Faaliyet Belgesi
13-Oda Kayıt Belgesi
14-Şoför Kurs Belgesi
15-Rehber Personel Kurs Belgesi
f) Dosya Teslimi
Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz. Servis taşıma işi için
dosyaların son teslim tarihi 10.07.2020 saat 17.00’dır.
İş bu ilan 02.07.2020 günü komisyon tarafından hazırlanarak, öğrenci duyuru panosunda ve okulun web sitesinde
duyurulmuştur.
Dr. Soner KURTOĞLU
Özel Germiyan Bilge Koleji Yön. Kur. Bşk